ललितकला पुरस्कार आलोक गुरुङलाई

साताको चित्र शृङ्खला ४

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू