छक्कै पार्ने जंगलभित्रका घरहरू

थोमसका उदेकलाग्दा र मनोहर डिजाइन

अल्छीलाग्दाभन्दा बरु कुरुपै राम्रा

सहर र हरियाली

क्विन अफ कर्भका वक्रहरू

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू