कविताः यौवनमा नरेटिएको सारङ्गी

कविता- हराएका धुनहरू

फूलमाया, देश र जोखाना

एक पोको औषधीः दुखेको देशलाई

काठमाडौँ मइन्टोल

डेथ अफ केमिस्ट्री

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू