कविताः जिन्दगी एउटा पत्रिका हो

कविता : छोडेर गएनन्

कविता- तालीबान! ओ, तालीबान!

कविता- अन्तिम नाम

प्रेम दिवस विशेष कविताः गुलाबको घाउ

कविताः लालसलाम

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू