विद्रोहका तरङ्गका तरङ्गहरू 

क्वारेन्टाइनका कुरा

लिभिङ टुगेदरभित्र नियाल्दा

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू