अमृता प्रीतमको अनुवाद कविताः म तिमीलाई फेरि भेट्नेछु

अमृता प्रीतमका कविता नेपाली भाषामा

अमृता प्रीतमको अनुवाद कविताः एउटा भेट

अमृता प्रीतमको अनुवाद कविताः इच्छापत्र

अमृता प्रीतम र उनको कविता

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू