बाछिटा प्रतियोगिताको तेइसौँ शृङ्खला : सावित्री, उर्मिला र वन्दना सर्वोत्कृष्ट

सुरू भयो बाछिटा प्रतियोगिताको तेइसौँ शृङ्खला

बाछिटा प्रतियोगिताको बाइसौँ शृङ्खला : कपिल, ज्ञान र मीरा सर्वोत्कृष्ट

सुरू भयो बाछिटा प्रतियोगिताको बाइसौँ शृङ्खला

बाछिटा प्रतियोगिताको एक्काइसौँ शृङ्खला : विदुर, प्रभा र रामशरण सर्वोत्कृष्ट

सुरू भयो बाछिटा प्रतियोगिताको एक्काइसौँ शृङ्खला

बाछिटा प्रतियोगिताको बीसौँ शृङ्खला : हरिशरण, चन्द्रावती र सौगात सर्वोत्कृष्ट

सुरू भयो बाछिटा प्रतियोगिताको बीसौँ शृङ्खला

बाछिटा प्रतियोगिताको उन्नाइसौँ शृङ्खला : रश्मी, मन्दा र जानुका सर्वोत्कृष्ट

सुरू भयो बाछिटा प्रतियोगिताको चौधौँ शृङ्खला

बाछिटा प्रतियोगिताको नवौँ शृङ्खला :  जिज्ञासु, खनाल र लेकाली सर्वोत्कृष्ट

बाछिटा प्रकाशनमाला-३२

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू