एकसाथ आठ कृति लोकार्पित

अमर ‘अन्धसत्ता’

बाछिटा प्रतियोगिताको तेत्तीसौँ शृङ्खला : कर्ण, सरस्वती र रोशनका बाछिटा सर्वोत्कृष्ट

सुरू भयो बाछिटा प्रतियोगिताको पच्चीसौँ शृङ्खला

बाछिटा प्रतियोगिताको चौबीसौँ शृङ्खला : सरस्वती, प्रद्युम्न र जमुनाका सर्वोत्कृष्ट

सुरू भयो बाछिटा प्रतियोगिताको चौबीसौँ शृङ्खला

बाछिटा प्रतियोगिताको तेइसौँ शृङ्खला : सावित्री, उर्मिला र वन्दना सर्वोत्कृष्ट

सुरू भयो बाछिटा प्रतियोगिताको तेइसौँ शृङ्खला

बाछिटा प्रतियोगिताको बाइसौँ शृङ्खला : कपिल, ज्ञान र मीरा सर्वोत्कृष्ट

सुरू भयो बाछिटा प्रतियोगिताको बाइसौँ शृङ्खला

बाछिटा प्रतियोगिताको एक्काइसौँ शृङ्खला : विदुर, प्रभा र रामशरण सर्वोत्कृष्ट

सुरू भयो बाछिटा प्रतियोगिताको एक्काइसौँ शृङ्खला

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू