अन्ना स्विरको अनुवाद कविताः म झ्याल उघार्नेछु

अन्ना स्विरको अनुवाद कविताः नजन्मिएकी नारी

अन्ना स्विरको अनुवाद कविताः भित्तामा टाउको बजारेँ मैले

अन्ना स्विरको अनुवाद कविताः म र मेरो म

अन्ना स्विरकाे अनुवाद कविताः समुद्र र मान्छे

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू