अनौठो शीर्षक पुरस्कार जित्ने पुस्तकः बाटो किनारमा मुतिरहेको कुकुर

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू