अनुभूति : अस्पताल र आमा

जिन्दगीको हर प्रहर रुन्छ यहाँ

मोटो पुस्तक पातलो कन्टेन्ट : दसौँ नेस्नल लिट्रेचर फेस्टिभल

पहिलो प्रेम (अनुभूति/नवपुस्ता)

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू