च्याप्टर फाइभ – यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते

च्याप्टर फोर – यदा यदा हि धर्मस्य

च्याप्टर थ्री- साइन्स अफ सक्सेस

गीता च्याप्टर वान – विषाद योग अर्थात् डिप्रेशनको शल्यक्रिया

ढुङ्गाको मुटु

मेरो बाउको बगैँचा

छुट्टीजस्तो जिन्दगी

मोक्ष जाने हाइवे

गुर्जियफ क ख ग

 कविताको शक्ति

गड इज नट डेड

म्या……ऊँ

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू