अनायोजितबाट निसृत एक पीडादायी सुवास 

त्यो एक संयोग

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू