कविताः तीतो प्रश्न

कविता- वर्तमानका तस्बिरहरु

कविता : वर्तमानका तस्बिरहरू

कविता : सिम्मालाई म्यासेज

अनाम उपेक्षितको गीत

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू