खुसीमा ‘अक्षरशः’ र ‘को हो त्यो मान्छे ?’ 

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू