साहित्यपोस्ट
नेपाली भाषा र साहित्यको सम्पूर्ण पत्रिका
Chovar Blues Mobile Size

लेख रचना पठाउनका लागि फारम

नमस्कार

तपाईंले आफ्ना कथा, कविता, गजल तथा साहित्यसँग सम्बन्धित लेखहरु, पुस्तक समीक्षा वा पुस्तक परिचय लेखेर पठाउन सक्नु हुनेछ । यसका लागि तपाईंले साहित्य पोस्टको इमेल (sahityapost2020@gmail.com) मा पठाउन सक्नु हुनेछ ।

अथवा, तलको फर्म प्रयोग गरेर पनि पठाउन सक्नु हुनेछ ।