आउनुस्, आज निकोलाई ट्रोसिनका ल्यान्डस्केपहरू हेरेर हामी मज्जा लिऔँ र यस्तै सिर्जना गर्ने सुन्दर प्रयास गरौँः