डम्बर बिकेल

चोट यो खुकुरीको अचानोलाई थाहा हुन्छ
गहबाट आँसु चुन्छ धरधरी यो मन रुन्छ ।

मायाको जलायौ दियौ सँगै बाँच्ने बाचा थियो
बाचा कसम भुलेर निभायौ किन दियो
पीडा यो गोलीको छातीलाई थाहा हुन्छ
गहबाट आँसु चुन्छ धरधरी यो मन रुन्छ ।

मुटुमा आएर बस्यौ पिरती मीठो कस्यौ
माया पिरती भुलेर सर्पझैँ किन डस्यौ
पीर यो डढेलोको वनलाई थाहा हुन्छ
गहबाट आँसु चुन्छ धरधरी यो मन रुन्छ ।