डम्बर बिकेल

राम्रो बानी मेरो सानी नानी म त
राम्रो पढ्ने राम्रो लेख्ने ज्ञानी म त

बिहान उठी मुख धोई सधैँ पढ्छु
पढी लेखी म त सधैँ अघि बढ्छु
राम्रो बोली मेरो राम्रै बानी छ त
मीठो हाँस्ने मीठो बोल्ने ज्ञानी म त

साँझमा सुत्नुअघि गृहकार्य गर्छु
पढी लेखी म त सधैँ ज्ञान छर्छु
राम्रो काम मेरो राम्रै बानी छ त
मीठो गाउने राम्रो नाच्ने ज्ञानी म त ।