जिन्दगी ! तँ मेरै होस्, मैले जिउनु छ तँलाई
आँसु ! तँ मेरै होस्, मैले पिउनु छ तँलाई

के छ र दुख्ख सिवाए यहाँ भोग्ने कुरा अरु
देखिन दर्द सिवाय यहाँ लेखिने कुरा अरु
दुःख ! तँ मेरै होस् मैले भोग्नु नै छ तँलाई
आँसु ! त मेरै होस मैले पिउनु छ तँलाई

छ उज्यालो भन्नु यो एक सपना मात्र हो
सम्पूर्ण मेरो भन्छौ जिन्दगी भ्रम मात्र हो
पीर ! म तेरै त हुँ, मैले झेल्नु छ तँलाई
आँसु ! तँ मेरै होस्, मैले पिउनु छ तँलाई