आफूसँगै आफ्नो मनको क्रान्ति नहोस्
मुहारमा कान्ति होस् हृदयमा शान्ति होस्

फूल दिनेहरुलाई काँडा नदिऊँ म
घृणा दिई अरुलाई माया नलिऊँ म
फूललाई हेर्दा पातलाई भ्रान्ति नहोस्
मुहारमा कान्ति होस् हृदयमा शान्ति होस्

असत्यलाई सत्य कहिले नभनू‘ म
मानव भई दानव कहिले नबनू‘ म
जूनलाई हेर्दा तारालाई हान्ति नहोस्
मुहारमा कान्ति होस् हृदयमा शान्ति होस्