कैलाश कुमार पाण्डे


फूल सुन्दर
हुनेनै भो रङ्ग छ
सुवास पनि ।


मनले भन्छ
उडि उडि जाऊ रे
प्वाख छैनन्।

सत्यको जीत
सत्यकै भरोसामा
सत्य नै हुन्छ।


अवश्य पनि
समय आउछ नै
पर्खिदैन रे।


जीवन के हो
गराइ र भोगाइ
जे भन्छ त्यही


हरेक मान्छे
शुखद अवसर
चाहाने नै भो


किन किन यो
बिरानो जस्तो छ यो
संसार पनि ।

परशुराम १२ डडेल्धुरा