अम्बरिस पोख्रेल

१.
साथीहरुको
उत्सवमय होस्
नयाँ वर्षमा ।

२.
प्रदूषित छ
नेपालको समाज
नेपाली लोक।

३.
हटाई सारा
विसंगति कारण
नौलो प्रस्तुति।

४.
नयाँ रंगको
जनताका सपना
आशाको दियो ।

५.
भरौं उत्साह
मिलेर जन जन्
समृद्ध नेपाल ।

अस्तु