१.
उच्च उडान
धर्तिमै छ है दृष्टि
गिद्दे नजर ।

२.
अल्झियो जोगी
आफ्नै जटादाह्रीमा
धर्म भो स्वाहा ।

३.
खुकुरी धार
घर फर्कने बाटो
हिम्मत गर्छौ ?