सफा मैदान
मन बहलाउँछ
सुन्दर दृश्य।१।

मान्छे होइन
बास्केट बल खेल्यो
डरलाग्दो छ । २।

बलिष्ठ रैछ
खेल सधैं जित्दछ
कुद्दै आउँछ ।३।

वास्तविक हैन
खेल देखाउँछ मान्छे
इन्द्र जाल हो ।४।

च्याट जिपिटि (Chat GPT)
प्रविधि करामत
मानव बुद्धि ।५।