Chovar Blues Mobile Size

जो गरिरहन्छ बिग्रिरहन्छ दिकदार हुनुपर्छ
त्यो मान्छे अथवा त्यो कामनै करार हुनुपर्छ ।।

अनपेक्षित हमला हुन्छ छानबिन हुँदैन भने
त्यो हमला गराउने देशको सरकार हुनुपर्छ ।।

गरिब भएको सजायमा छोरा कुमार बस्यो
अचम्म छ कन्या भित्र्याउन दरबार हुनुपर्छ ।।

गरिब माथि झुटो आश्वासन बाढेको छ भने
ऊ राजनीतिक पार्टीको उम्मेदवार हुनुपर्छ ।।

भनिरहे बारम्बार घायललाई पाउनु छ भने
दुबैजनाको दिल भित्र दोहोरो प्यार हुनुपर्छ ।।