Chovar Blues Mobile Size


मन्दिरमा भगवान नहुनुको कारण हुनु पर्छ
बाबु मर्दा सन्तान नरूनुको कारण हुनु पर्छ

यति ठूलो नेता आभिनेता बस्ने यो सहरमा
यौटा पनि दोकान नहुनुको कारण हुनु पर्छ

डाक्टरले रोग हरेर ओखती थमाई पठायो
खादा रोग निदान नहुनुको कारण हुनु पर्छ

रामायणमा घाँसीको बखान बारबार गरेर
गजाधरको बयान नहुनुको कारण हुनु पर्छ

आफैले जन्माएका, बचेराहरू बाट त्यसरी
मातृत्वको सम्मान नहुनुको कारण हुनु पर्छ

जननी जन्मभूमी, स्वर्गादपी गरियसी भनेर
ठाउँमा कुरा उठान नहुनुको कारण हुनु पर्छ

यो धर्तीमा जसले ल्याएको थियो उसलाई
उसै संग चिनजान नहुनुको कारण हुनु पर्छ ।।

खोटाङ, हाल: जापान