अनिल

 

पहाडको सबै जमिन अनि घर बेचेर
झापा झरौ भन्दैछ छोरो पाँचथर बेचेर।
 बाँच्नै पो गाह्रो भो भन्दैछ एउटा गरीब
कसरी पाल्छ जहाँन उसले पत्थर बेचेर।
रित्ता काख भर्ने ती आमाहरु महान हुन्
जो सरोगेट बन्दैछन् पाठेघर बेचेर।
अमृत बिक्दैन आजकल हाटबजारमा
धनी भएका छन् कोही यहाँ जहर बेचेर।
  रामधुनी नगरपालिका सुनसरी