म लेखूँ कहानी निचोरी पिलो यो
म सारूँ न पीडा न लाग्ने बिलो यो

नबोल्ने छ जिब्रो न चल्ने छ ओठ
नलाग्ने छ कामै अनौठो टिलो यो

म बेचूँ मलाई लगाऊ ल बोली
न छन् बालबच्चा मिटाऊ जिलो यो

गरे मोज मेरा मरेका पिताले
अझैसम्म बाँकी छ छानो निलो यो

म जाग्दो छु सारा पखाली खराबी
उदायो दिलैमा ल घाम ढिलो यो

भुजङ्गप्रयात