यो धर्ती यो माटोमा हाम्रो इतिहास छ
पुर्खाहरुको छातीमा हाम्रो इतिहास छ

खरको छानो खँरियाको भित्ताले बनेको
घरको कोरो बाटीमा हाम्रो इतिहास छ

आदिवासी जनजाति भुमीपुत्र हौं हामी
त्यैसैले थारु जातीमा हाम्रो इतिहास छ

जडिबुटी झाडफुँकले मलेरिया हटाउँदा
गुर्वाको अचेता पाटीमा हाम्रो इतिहास छ

हप्ता, महिना र वर्ष गुर्बाबाले रचेको हो
पुर्णिमा, औंसी रातीमा हाम्रो इतिहास छ ।

 

गजल (थारु भाषामा)

इ धर्ती इ माटीम् हमार इतिहास बा ।
पुर्खनके छातीम् हमार इतिहास बा ।

खर्हक् छँपरा खँरियक् भिटासे बनल,
घरक् कोरै बाटीम् हमार इतिहास बा ।

आदिवासी जनजाति भुमिपुत्र हुइटी,
टबे थारु जातीम् हमार इतिहास बा ।

जरिबुटी झारफुँकसे मलेरिया हटैलक्,
गुरै आछट पाटीम् हमार इतिहास बा ।

अँठ्वार, पाख, साल गुर्बाबक् सिर्जाइल,
अमावँसके रातीम् हमार इतिहास बा ।

कैलाली