डेरै जमाएर बस्नु किन?
मुटुमा तिमी पस्नु किन?

छाडेर जाउँ भन्दा उल्टै
न्यानो आङमा कस्नु किन?
मुटुमा तिमी पस्नु किन?

मायाको साटो माया खोजेँ
रिसले चुर भई डस्नु किन?
मुटुमा तिमी पस्नु किन?

दुःख पाउँछौ होश गर है
भन्दा भन्दै फँस्नु किन?
मुटुमा तिमी पस्नु किन?

चाउरी गालाले टार्थेँ बरु
गिजा देखाइ हाँस्नु किन?
मुटुमा तिमी पस्नु किन?

डेरै जमाएर बस्नु किन?
मुटुमा तिमी पस्नु किन?