हरेक दिन जीवन बाँच्ने क्रममा छु
त्यसैले म जीवनको नशामा मग्न छु
शिव भगवान् मलाई बुटी चाहिँदैन
आजकल म जीवनको नशामा छु

हरेक यादहरूमा जीवन भरिरहेछु
त्यसैले जीवनमाथि समय भोगिरहेछु
शिव भगवान् मलाई बुटी चाहिँदैन
आजकल म जीवनको नशामा छु

हरेक रातहरूमा मृत्यु साटिरहेछु
त्यसैले विहानीमा जीवन भरिरहेछु
शिव भगवान् मलाई बुटी चाहिँदैन
आजकल जीवन जीउने नशामा छु

हरेक यात्राहरूमा प्रेम भरिरहेछु
त्यसैले हरपल अपनत्व खोजिरहेछु
शिव भगवान् मलाई बुटी चाहिँदैन
आजकल जीवन जीउने नशामा छु

हरेक पल नशामा मग्न अनुहारमा
समयसँगै निर्भिक जुधाईका पलहरू
अविरल प्रकृतिसँग ठोक्किई रहन्छन्
यसैले म जीवितहरूको नशामा मग्न छु
शिव भगवान् मलाई आज बुटी चाहिँदैन
आजकल जीवन जीउने नशामा मस्त छु ।

 

विरूवा, भक्तपुर