एकान्तको एक शान्तमा म शून्यमा केही खोजीरा छु
सोच भित्रको सोचमा म सोचलाई नै सोचिरा छु
कामिरहेको हातले यो काव्य मेरो कोरिरा छु
निःशब्द छन् ओठ मेरा थाहा छैन के बोलिरा छु

निरन्तर यो पाइला मेरो थाहा छैन कहाँ रोकिने हो
हिंड्दा हिंड्दै थाहा छैन कुन ढुङ्गामा ठोकिने हो
विशाल रुपि हुरीबाट कसरी पो जोग्गिनी हो
छोटो‑मिठो कथा मेरो कुन पानामा सकिने हो

जुन पानामा सकिए पनि नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ
फेरि म विद्यार्थी अनि समय मेरो गुरु हुन्छ
हिम्मत हारेको बेला अनुभवले मलाई नरु भन्छ
सफल्ताको सूचीमा मेरो पनि नाम जरुर हुन्छ

एकान्तको एक शान्तमा म शून्यमा केही खोजीरा छु
सोचभित्रको सोचमा म सोचलाई नै सोचिरा छु
कामिरहेको हातले यो काव्य मेरो कोरिरा छु
निःशब्द छन् ओठ मेरा थाहा छैन के बोलिरा छु ।