चो

बोकिनसक्नु बैरागका बाक्ला बादलहरू
बोक्दा–बोक्दा–बोक्दा–बोक्दा–बोक्दा
पीडाका पहिरोमा पल्टन खाएपछि
पग्लिएर
आकाश रून्छ

छेकिनसक्नु भावनाका अनियन्त्रित छालहरू
रोक्दा–रोक्दा–रोक्दा–रोक्दा–रोक्दा–रोक्दा
थाहै नदिई
घामपानी पर्छ

के साँच्चै आकाशको मन हुन्न होला र ?