मायामा तिम्रो
गहिराई खोज्दै
आफै डुबेछु ।
म त तिमीलाई भुल्नै छोडेछु ।

अगि अगि तिमी बाटो देखाउँदै हिड्यौं
म त तिम्रो छायामा परेछु ।
म त तिमीलाई भुल्नै छोडेछु ।