दोष त सबै पेटको हो
आँखा, नाक, कान, जिभ्रो र छालाको हो
हड्डी, रौँ, रगत, गिदी, माथिङ्गलको हो
विचरा, निर्दोषी आत्मा तउडेर गैजान्छ
अनि यही पापी
दोषी शरीर—चिताको बडेमानको ठेउकोलाई
ब्रह्मनालमा तेर्साइन्छ
मुक्ति, शुद्धि र स्वस्तिको लागि
आखिर केका लागि ?