चिन्ता कसलाई नहोला र !

चरीलाई चारोको चिन्ता छ
प्यासीलाई धारो त
व्यापारीलाई उधारोको चिन्ता छ।

चौतारीलाई बटुवाको चिन्ता छ
लुटेरालाई कटुवाको चिन्ता छ ।
भोकालाई भोजन त
नङ्गालाई भेषको चिन्ता छ
तर देशको चिन्ता,अहँ…
कोही कसैले गरेको देखिएन !

यही त आफैँमा चिन्ताको
विषय बनेको छ ।

उत्तम विचार