Chovar Blues Mobile Size

हामी हामी बीचको प्यार नै नरहला ।
स्तब्ध छ ! लाग्छ संसार नै नरहला ।।

मलाइ दुख्दा तँलाई नि दुख्ने मन ।
ये जिन्दगी ? कतै तेरो सार नै नरहला ।।

कम्पन हुनेछ भयंकर जल्ने छ सारा पृथ्वी ।
हाम्फाल्नलाई कतै मझधार नै नरहला।।

यो तुफान रोकिनेछ, यो ज्वाला निभ्नेछ ।
रौद्र रुप भगवानको यो बारम्बार नरहला ।।