दीपक राज सापकोटा

दीपक राज सापकोटा

कस्तो मनोहर, कस्तो मधुर !
नव पालुवा, चरि चिरबिर
उल्लासित प्रभात, मादक सन्ध्या
कर्मले भरपुर स्तुत्य दिवा ।

धारण गर्न तत्पर धरती
भरण गर्न उद्यत प्रकृति
मेघ छ तत्पर सिंचन खातिर
बायू छ मन्द सुगन्घ भरपुर ।

आश छ बिश्वास छ सर्बत्र
जीवनको उल्लासित यो चित्र
आयो फेरि बसन्त बहार
जमरा जस्ता सपना हजार ।