आजकाल माया भुवाजस्तै उडी जाने भो
झूटो आँसु नौटंकी नै जिती लाने भो
नजिक हुने धोकेबाज उसलाई प्यारो भो
टाडा बहने अमृत पनि सराप हुने भो ।।

आजकाल माया भुवाजस्तै उडी जाने भो
साँचो आँसु मूल्य खोज्दै सुकी जाने भो
झूटो आँसु जिती सबै प्राण लाने भो
आजकाल माया भुवा जस्तै उडी जाने भो
झूटो आँसु नौटंकी नै जिती लाने भो ।।

खरानी भै खोला बगर माया जल्ने भो
माया माया भन्दा भन्दै सास जाने भो
धोकेबाज नौटंकी ले खुसि लाने भो
आजकाल माया खरानी भै उडी जाने भो
सत्य सदै आँसुले पखाली लाने भो
झूटो आँसु नौटंकी नै जिती जाने भो
आजकाल माया भुवा जस्तै उडी जाने भो ।।