Chovar Blues Mobile Size

माता पिता चरणमा शीर यो झुकाई
विद्वान्हरू जति सबैसँग माझ आई।
पाऊँ भनेर कविता सहजै रचाई
सम्झन्छु नित्य युगका कवि सिद्धिलाई।।१

घोटी सदा कलम ती कविता कसीमा
बित्दै गए समय सिद्धि लिई असीम
नेपाल-कानन-विहङ्गम-ऋद्धिलाई
सम्झन्छु नित्य युगका कवि सिद्धिलाई।।२

बा सिद्धिका स्मरणमा कलमै चलाई
मा सिद्धिका चरणमा कविता चढाई
शब्दानली सुमन आज सबै फुलाई
सम्झन्छु नित्य युगका कवि सिद्धिलाई।।३