प्रल्हाद ढकाल

जमेको घर, जमेको बस्ति, जमेकै छ रीति
जमेको शान्ति, जमेको क्रान्ति, जमेकै राजनीति ।

जमेको अफिस, जमेको कागज, जमेकै कलम
जमेको सिपाही, जमेकै पीउन, जमेको हाकिम ।

जमेको मास्टर, जमेको स्कुल, जमेकै विद्यार्थी
जमेको शिक्षा, जमेको स्वास्थ्य, जमेकै समृध्दि ।

जमेको भाखा, जमेको गीत, जमेकै छ ताल
जमेको डाँडा, जमेको पाखा, जमेकै हिमाल ।

जमेको जाँगर, जमेको बारी, जमेकै छ बाली
जमेको चाला, जमेको नेप्का, जमेकै कर्णाली ।