मनका भाकाहरू अनि
बिपनाको धून
नबिर्सिने सपनाको त्यो जून

म उडिरहेको आकाशमा पनि छ
तिम्रो बगिरहने सागरको मीठो सम्झना
मायाको मीठो कल्पना, बिपना
अनि पुनः त्यहीं जूनको सपना ।