Chovar Blues Mobile Size

मिलन बोहोरा

विश्वनाथ
असम, भारत 

       अलिनु

मिलन बोह‍ोरा (असम)

               ******

                 छ
              खल्लो
             यो  दशैँ।
            छैन टीको,
          छैन   जमरा,
       छैन     रमाइलो।
     अस्पर्श   छ   ममता,
   पितृत्व      छ    अनुमेय
 ख‍ोज्छु आशिकका अछेता,
सम्झिन्छु  बाफिला  दिनहरू।
  बिना   प्रतिमाक‍ो   मन्दिर,
    बिना  आराधना  पूजा,
      बिना  घामका दिन,
        अलिनु आनन्द।
           सहानुभूति,
            सम्वेदना,
             मात्रै छ।
              बिझ्छ
                 यो।