भएर लेखेँ कति कति
सहेर लेखेँ
मैले वियोगहरु रचेर लेखेँ
तिमीलाई हेरेर लेखेँ
आफूलाई खोलेर लेखेँ
म भित्र मलाई खोजेर लेखेँ
पाएर आफूलाई भुलेर लेखेँ
मैले वियोगहरु रचेर लेखेँ ।