कर्ममा  धर्ममा   सर्वदा   एकता   
त्यो भए मात्र नै हुन्छ है सभ्यता
सर्व व्यापी सबै चीज ती भैदिए
शान्तिका मार्गमा सुस्तरी गैदिए  ।।१।।

विश्वमा शान्तिको हुन्छ आभाष नै
गर्नु रे सत्यको  आत्मको साथ  नै
बुद्धका ज्ञानको मार्गमा शान्तिको
गुन्जियून् विश्वमा माधुर्य कान्तिको ।।२।।

मित्रता  हुन्छ  है  शत्रुता  नाशक
योग्य त्यो तन्त्र हो शान्तिको आसक
शब्दमा बुद्धका मन्त्र  हुन्  ज्ञानका
मान हुन् विश्वका शान्तिका सानका ।।३।।

प्यार होस् सर्वदा त्याग होस् दम्भको
दुष्टको  नष्ट होस् वाक्य होस् नम्रको
भावना एक होस् त्याग होस् स्वार्थको
दीप होस् शान्तिको उच्च त्यो सत्रको ।।४।।

सिर्जना प्राण हो सिर्जना त्याग हो
सिर्जना विश्वको एक  यो  माग हो
धृष्टता साथ होस् मित्रता शुद्ध होस्
शान्तिको बास होस् वाक्यमा बुद्ध होस् ।।५।।

छन्द : स्रग्विणी
चितवन (हाल: स्पेन)