शान्ति भुजेल (दार्जीलिङ)

                    यो 

                  साँझ 

                 गोधूलि 

               तिम्रो बाटो 

              हेरि ~ रहने 

           पारि आकाशमा 

         लालिमाले  छाएको

       हरियो   देखिने      वन

     छाँया    परेर  अँध्यारो भो

   अब  सामु छ त्यो   अन्धकार

     अन्धकार  भन्दा  गोधूलि 

        असाध्यै रमाइलो 

          चौतर्फ ~शङ्खनाद

           घण्टीको ध्वनि छ 

              घामको रङ्ग 

                पहेँलियो 

                  छनिक 

                    रमेँ

                     म ।