पृथ्वीको छातीमा रगतको टाटो देख्दछु
जति चिथोरे पनि
मृत्युबाहेक केही नफलेको,
विज्ञानका चमत्कारहरुले
मृत्यु सरेको होला केही समय
डरेको छैन, टरेको छैन
उर्वरता गुमाएको माटो देख्दछु ।

सीमाको पर्खालले भाइ-भाइमा फाटो देख्दछु
बास आवास नै प्रवास भएका
प्रेम स्खलित भै
सहवास भएका
मासहरु अपमनित भै
मलमास भएका
यस्तै-यस्तै अल्झिएको गाँठो देख्दछु
युवाहरुको मस्तिस्कमा राँटो देख्दछु ।

विचारहरु विचारिएका छन्
दर्शन शास्त्र फिँजारिएका छन्
नखुलेको जीवन रहस्य
नसुल्झेको समस्या
अनुभवको अछुतै पाटो देख्दछु
अनुभव बिना अल्झिएको बाटो देख्दछु
मान्छेका मन-मनमा घाउको खाटो देख्दछु ।