ए  मान्छे हो !
उँधो बग्ने आँसुले
उँभो बस्ने दुर्भाग्य
पखाल्दैन भन्ने
अझै बुझेनौ र ?
          #
त्यसैले आऊ
महल महलमा
चोक चोकमा
दरबार दरबारमा
आगो बालौँ ।
        अब
हाम्रो थाप्लामा गिर
खेलिबस्न बानी परेको
स्वघोषित ईश्वर नाउँको
दुर्भाग्यलाई
भुईँमा पछारेर
आगो झोस्नुपर्छ
बिउनै नरहने गरी ।