आमा
न्यानो काख
उज्यालो रात ।

विनोद नेपाल

आमा आशा
आमा भरोसा
आमा सुरक्षा
आमा प्रेरणा
आमा आदर्श
आमा विश्वास ।

आमा सपना
आमा विपना
आमा संसार ।

सहनशीलताकी पर्याय
स्नेहकी प्रतिमूर्ति,
आमा– धरती
आमा– आकाश
आमा नै सिङ्गो ब्रह्माण्ड ।

आमा सङ्घर्ष
आमा पीडा
आमा खुसी
आमा सन्तुष्टि
आमा समानता
आमा घर,
आमा परिवार ।

आमा सुन्दर फूल
अनि,
भाले बास्नुअघि नै ब्युँझने बिहान ।