अहा ! कस्तो अदभूत
अहो ! कस्तो शक्ति
जब बिज कुनै पर्छ माटोमा
खन जोत गरी मल हालेको
पानीले पटेको
सहस्र उब्जन्छ, फल्छ र बन्छ पुनः बिज
भर्छ भुँडी हजारौं र पुष्ट बनाउँछ चराचर ।

अशक्तता जस्तो होस्
अवरोध कत्ति होस्
पुरुष महिला बीचको रसायन
आकर्षण गर्छ, चुम्बकीय छ
उत्पन्न राग जब पराग हुन्छ र हुन्छ सेंचन
श्रृजना हुन्छ अर्को यौटा सुन्दर श्रृष्टि
जो निरन्तरता त हुँदै हो मान्छेको
ऊ भित्रको रसायनको, रागको, परागको
र असंख्य सम्भावना सिर्जनाको ।

वैशाख २२, २०७८